Letní soutěž Motojomax

Chceš vyhrát rukavice, čepici nebo pásek od značky 4SR ? Je to jednoduché ...

A jak to dopadlo?

Všem účastníkům děkujeme za jejich příspěvky do soutěže. Každá fotka měla v sobě jinou atmosféru, a proto bylo velmi těžké vybrat jen ty 3 nej ... Proto jsme se rozhodli, že odměníme VÁS VŠECHNY !!! Takže - vy všichni (včetně prvních třech výherců), kteří jste se účastnili naší soutěže, od nás získáváte 10 % SLEVU na veškerý sortiment (kromě již  akčního zboží) u nás (tuto slevu můžete uplatnit až do konce října 2015) !!! Každý výherce od nás obdrží mail o své výhře, na základě kterého si u nás může uplatnit výhru nebo slevu. Tento mail vytiskněte a přijďte s ním k nám do obchodu. Při objednávce přes eshop stačí napsat do poznámky, že se jedná o slevu ze soutěže.

A teď k těm třem nejlepším:

1. místo - fotka č. 4 od Tomáše
2. místo - fotka č. 9 od Petry
3. místo - fotka č. 6 od Zdenka

Pravidla:

Stačí poslat tvoji fotku z dovolené nebo letního výletu na tvém biku v oblečení 4SR. Jednu fotku včetně tvého jména, adresy a telefonního čísla pošli na tento email: info@motojomax.cz a do předmětu zprávy napiš "SOUTĚŽ LÉTO 2015 MOTOJOMAX". Podmínkou je, aby na fotce z dovolené nebo letního výletu bylo vidět jakékoliv oblečení nebo doplňky od značky 4SR. Veškeré fotky, které přijdou do soutěže a budou splňovat pravidla, budou zveřejněny na našem facebooku a našich webových stránkách www.motojomax.cz (bez kontaktních údajů, zveřejněno bude pouze křestní jméno soutěžícího). Do soutěže budou zařazeny všechny fotky, které budou doručeny na uvedenou e-mailovou adresu v termínu od 7.7.2015 do 30.8.2015 do 24:00 hodin. Každý účastník se může zúčastnit soutěže pouze s jednou fotkou. Fotky doručené po tomto termínu nebudou do soutěže zahrnuty. V pondělí 14.9.2015 budou zveřejněni na našich webových stránkách a na facebooku výherci třech nejzajímavějších fotek (zveřejníme pouze křestní jména výherců), a tito 3 výherci obdrží odměnu. Výherci budou kontaktováni mailem nebo telefonicky. Výhru je možno si vyzvednout v termínu od 15.9.2015 do 31.10.2015 v prodejně MOTOJOMAX v Kutné Hoře na adrese Benešova 100/3 nebo po předchozí telefonické dohodě mohou být zaslány.

Kdy soutěž probíhá?

Do soutěže budou zařazeny všechny fotky, které budou poslány v termínu od 7.7.2015 do 30.8.2015 do 24:00 hodin.

Výhry:

  • 1. místo rukavice 4SR v hodnotě 1500 Kč dle vlastního výběru

  • 2. místo čepice Carbon nebo Chick

  • 3. místo pásek B2 od 4SR

Upozornění:

Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18 let, která má doručovací adresu na území České republiky (dále také jako „Účastník“). Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti a dále osoby jim blízké dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění. Organizátor si vyhrazuje právo neudělit výhry v případě, pokud panují pochybnosti o pravdivosti údajů poskytnutých Účastníkem či v případě porušení pravidel soutěže ze strany Účastníků nebo jakéhokoli jednání ze strany Účastníků, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či fair-play. Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže a zároveň si vyhrazuje právo tato pravidla kdykoliv změnit, soutěž pozastavit či zrušit. Organizátor odpovídá za řádné předání výher, nenese však žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Organizátor si při zjištění jakéhokoliv porušení soutěžních podmínek vyhrazuje právo dané Účastníky ze soutěže bez náhrady vyřadit. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté výhry propadají ve prospěch společnosti. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za tiskové chyby na propagačních materiálech ani na webové prezentaci. Výherce souhlasí, že fotografie zařazené do soutěže mají neomezená práva a lze je poskytovat třetím osobám. Zasláním forografie na výše uvedený e-mail v daném termínu je Účastník zařazen do soutěže a zároveň tím Účastník vyjadřuje souhlas s pravidly a podmínkami soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených v rámci soutěže, které zašle prostřednictvím e-mailu a souhlasí se zveřejněním svého jména na internetových stránkách společnosti a na facebooku u své fotky a v rámci vyhlášení výsledků soutěže. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je organizátor. Udělení souhlasu je dobrovolné. Poskytnutý souhlas může Účastník kdykoli odvolat. Pokud však Účastník souhlas odvolá před ukončením daného soutěžního období, nebude možné cenu předat.