Soutěž s Motojomaxem

Pochlub se ostatním tvým kolínkem na motorce ...

 

Soutěž "O nejhezčí kolínko" :)

A jak to dopadlo?

Všem účastníkům děkujeme za jejich příspěvky do soutěže. Výherci měli být původně tři. Protože se nám líbily fotky čtyři, rozhodli jsme se udělit dvě druhá místa. Každý výherce od nás obdrží mail o své výhře, na základě kterého si u nás může uplatnit výhru. Výhru můžeš u nás v kamenném obchodě uplatnit do 23.12.2015.

A teď k těm třem nejlepším:

1. místo - fotka č. 2 od Honzy

 

 2. místo - fotka č. 4 od Romana a fotka č. 1 od Davida

 

 3. místo - fotka č. 8 od Ondry

 

Pravidla:

Stačí poslat tvoji fotku na téma "O nejhezčí kolínko" a mít na fotce na sobě alespoň jedno oblečení značky 4SR. Jednu fotku včetně tvého jména, adresy a telefonního čísla pošli na tento email: info@motojomax.cz a do předmětu zprávy napiš "SOUTĚŽ MOTOJOMAX O NEJHEZČÍ KOLÍNKO". Podmínkou je mít na sobě na fotce alespoň jedno oblečení od značky 4SR !!!! Veškeré fotky, které přijdou do soutěže a budou splňovat pravidla, budou zveřejněny na našem facebooku a našich webových stránkách www.motojomax.cz (bez kontaktních údajů, zveřejněno bude pouze křestní jméno soutěžícího). Do soutěže budou zařazeny všechny fotky, které budou doručeny na uvedenou e-mailovou adresu v termínu od 26.10.2015 do 30.11.2015 do 24:00 hodin. Každý účastník se může zúčastnit soutěže pouze s jednou fotkou. Fotky doručené po tomto termínu nebudou do soutěže zahrnuty. Ve druhém prosincovém týdnu 2015 budou zveřejněni na našich webových stránkách a na facebooku výherci třech nejzajímavějších fotek, které vybere odborná porota z firmy MOTOJOMAX, s.r.o. (zveřejníme pouze křestní jména výherců), a tito 3 výherci obdrží odměnu. Výherci budou kontaktováni mailem nebo telefonicky. Výhru je možno si vyzvednout do 23.12.2015 v prodejně MOTOJOMAX v Kutné Hoře na adrese Benešova 100/3.

Kdy soutěž probíhá?

Do soutěže budou zařazeny všechny fotky, které budou poslány v termínu od 26.10.2015 do 30.11.2015 do 24:00 hodin. Vyhodnocení a zveřejnění vítězů proběhne ve druhém týdnu měsíce prosince 2015.

Výhry:

  • 1. místo kanystr Muc Off na mytí 5l v hodnotě 990 Kč

  • 2. místo spray na mazání řetězu BEL-RAY 400ml

  • 3. místo spray na mazání řetězu BEL-RAY 175ml

Upozornění:

Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18 let, která má doručovací adresu na území České republiky (dále také jako „Účastník“). Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti a dále osoby jim blízké dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění. Organizátor si vyhrazuje právo neudělit výhry v případě, pokud panují pochybnosti o pravdivosti údajů poskytnutých Účastníkem či v případě porušení pravidel soutěže ze strany Účastníků nebo jakéhokoli jednání ze strany Účastníků, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či fair-play. Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže a zároveň si vyhrazuje právo tato pravidla kdykoliv změnit, soutěž pozastavit či zrušit. Organizátor odpovídá za řádné předání výher, nenese však žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Organizátor si při zjištění jakéhokoliv porušení soutěžních podmínek vyhrazuje právo dané Účastníky ze soutěže bez náhrady vyřadit. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté výhry propadají ve prospěch společnosti. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za tiskové chyby na propagačních materiálech ani na webové prezentaci. Výherce souhlasí, že fotografie zařazené do soutěže mají neomezená práva a lze je poskytovat třetím osobám. Zasláním forografie na výše uvedený e-mail v daném termínu je Účastník zařazen do soutěže a zároveň tím Účastník vyjadřuje souhlas s pravidly a podmínkami soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených v rámci soutěže, které zašle prostřednictvím e-mailu a souhlasí se zveřejněním svého jména na internetových stránkách společnosti a na facebooku u své fotky a v rámci vyhlášení výsledků soutěže. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je organizátor. Udělení souhlasu je dobrovolné. Poskytnutý souhlas může Účastník kdykoli odvolat. Pokud však Účastník souhlas odvolá před ukončením daného soutěžního období, nebude možné cenu předat.